Študijné programy

Využite formu externého štúdia v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Vysoká škola DTI - bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium

Študujte na DTI a získajte 1. stupeň vysokoškolského vzdelania – Bakalársky titul Bc.

DTI Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

O úroveň vyššie s magisterským titulom Mgr. Ponúkame Vám štúdium v akreditovaných študijných programoch

DTI PaedDr

Rigorózne konanie

Po ukončení druhého stupňa VŠ sa môžu študenti prihlásiť na rigorózne konanie a po splnení podmienok získať titul doktor pedagogiky – PaedDr.

DTI Sečovce - doktorandské štúdium, získajte titul PhD

Doktorandské štúdium

Absolventi magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy,  alebo v príbuznom študijnom odbore, získajte akademický titul PhD.

DTI PaedDr

Master of Business Administration

Získajte prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na skúsenostiach zahraničných partnerov.

Detská univerzita DTI Sečovce

Detská univerzita

Je letná vzdelávacia aktivita určená žiakom základných škôl.  VŠ DTI – IKC Sečovce ju organizuje v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.

Inšpirácia, inovácia a objav.