Detská univerzita DTI

Detská univerzita je letná vzdelávacia aktivita určená žiakom základných škôl.  VŠ DTI – IKC Sečovce ju organizuje v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.  Malí študenti sa oboznámia s inými formami vzdelávania z rôznych oblastí vedy, techniky a hospodárskej praxe. Zažijú pritom veľké množstvo aktivít a dobrodružstiev. Zároveň sa dozvedia o spôsobe štúdia na vysokých školách. Detskú univerzitu organizujeme od roku 2015.

Absolventi získajú diplom Detskej univerzity DTI a titul „bakalárik“.

 Informácie o štúdiu a o podmienkach prijatia malých študentov poskytujeme pred letnými prázdninami.