Master of Business Administration

Tento typ postgraduálneho vzdelávania je určený pre manažérov, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých, ktorí majú ambície pracovať v oblasti manažmentu a chcú si rozšíriť znalosti o nové informácie z odboru a využiť teoretické a praktické vedomosti pre ďalší rozvoj svojej kariéry. Absolventi manažérskych programov získajú titul Master of Business Administration (MBA). Absolventi študijného programu zameraného na podnikové právo získajú titul Master of Law (LL.M).

Štúdium realizuje VŠ DTI v spolupráci so zahraničnými vysokými školami. Vyučovací jazyk je slovenčina. Dĺžka štúdia je jeden rok (dva semestre). Absolvent získa titul MBA, ktorý vydáva spoločne vysoká škola DTI, Apsley Business School of London a Varšavská univerzita manažmentu Collegium Humanum.

Vysoká škola DTI poskytuje nasledujúce vzdelávacie programy MBA:

Manažment organizácie

Finančný manažment

Manažment v realitnom biznise

Manažment zdravotníctva

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Termín podania prihlášky a poplatky za štúdium – priebežne sa informujte na tel. 0905 250 818 – Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA.

 Absolvent študijného programu MBA môže pokračovať v štúdiu a získať ďalší stupeň vzdelávania spolu s titulom Doctor of Business Administration (DBA).

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41