Vysoká škola DTI

Investovanie do vedomostí.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Akákoľvek úspešná kariéra sa začína dobrým vzdelaním. Vysoká škola DTI poskytuje štúdium, ktoré vám pomôže uspieť v profesijnom aj v osobnom živote. Výsledkom je vzdelanie vo všetkých stupňoch…

Vysoká škola DTI - bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium

Štúdium pripraví absolventa na vykonávanie práce v sfére predmetu štúdia aj v príbuzných odboroch. Zároveň vytvorí predpoklad pre prijatie na druhý stupeň vysokej školy.

Vysoká škola DTI Sečovce, magisterské štúdium, alumni

Magisterské štúdium

O úroveň vyššie s magisterským titulom Mgr. Naša škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch: učiteľstvo ekonomických predmetov a manažment.

Master of Business Administration – MBA

Tento typ postgraduálneho vzdelávania je určený pre manažérov, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy.

Prečo práve DTI

Investujte do vedomostí. Vďaka DTI môžete uspieť v mnohých výskumných oblastiach a profitovať z investícií do svojho vzdelania a vedomostí, ktoré vám pomôžu stať sa skúseným špecialistom.

Denné štúdium

Externé štúdium

Kontinuálne vzdelávanie

Inšpirácia, inovácia a objav.

Máte záujem? Študujte u nás.

Neváhajte a pošlite prihlášku na VŠ DTI. Ponúkame mnoho výhod a nových príležitostí pre našich študentov.