O nás

Vysoká škola DTI

vznikla v roku 2006 v Dubnici nad Váhom s pôvodným názvom Dubnický technologický inštitút. Poslaním školy je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie vedeckého výskumu a organizovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Študenti môžu využiť formu denného aj externého štúdia v niekoľkých akreditovaných študijných programoch. S cieľom zabezpečiť kvalitné vyučovanie a vedecké bádanie, škola spolupracuje s domácimi aj zahraničnými vysokými školami, vybranými strednými školami, s podnikateľskou sférou, verejným sektorom aj mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Vysoká škola DTI je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje, že používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a súvisiaca vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Informačno-konzultačné centrum v Sečovciach od roku 2007 poskytuje konzultácie, zabezpečuje praktické vyučovanie pre študentov a informuje uchádzačov o štúdiu a pre verejnosť.

študentka DTI - promocie